• Lư Chén Gỗ Xông Trầm Lư Chén Gỗ Xông Trầm Di chuột vào ảnh để xem chi tiết Lư Chén Gỗ Xông Trầm
  • Lư Chén Gỗ Xông Trầm Lư Chén Gỗ Xông Trầm Di chuột vào ảnh để xem chi tiết Lư Chén Gỗ Xông Trầm
  • Lư Chén Gỗ Xông Trầm Lư Chén Gỗ Xông Trầm Di chuột vào ảnh để xem chi tiết Lư Chén Gỗ Xông Trầm
  • Lư Chén Gỗ Xông Trầm Lư Chén Gỗ Xông Trầm Di chuột vào ảnh để xem chi tiết Lư Chén Gỗ Xông Trầm

Lư Chén Gỗ Xông Trầm

Tình trạng: Còn hàng

Giá mới Liên hệ

Giới thiệu

Phụ kiện xông trầm nụ, khoanh 2 tiếng- 4 tiếng và bột trầm.